Diensten

Startersadvies

Begeleiden opstart van uw onderneming om uw doelstellingen te verwezenlijken

 • advies start als eenmanszaak / vennootschap
 • inschrijving KBO
 • aansluiting sociaal verzekeringsfonds / sociaal secretariaat
 • aanvraag BTW nummer-
 • opmaak financieel plan
 • opstellen statuten
 • begeleiden verzekeringsdossier in samenspraak met uw verzekeringsagent

Boekhouding

We staan in voor de volledige boekhoudkundige verwerking van uw dossier op de manier die u verkiest.

 • periodiek bijhouden boekhouding
 • opmaak interne jaarrekening en neerleggen externe jaarrekening
 • opmaak tussentijdse cijfers / opmaak budgetten
 • advies boekhoudsoftware

Fiscaal advies

Optimalisatie van uw fiscale situatie en dit door pro-actief te werken en uw dossier grondig door te nemen.

 • aangifte personenbelasting
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • BTW formaliteiten
 • bijstand fiscale controles
 • fiscale optimalisaties nav tussentijdse rapportering / prognoses

KMO-advies

Vanaf de start komt het er voor u als ondernemer op aan om telkens weer de juiste beslissing te nemen. Een getrouwe boekhoudkundige weergave van uw onderneming is daarbij van doorslaggevend belang.

 • aanvraag kredietdossier
 • opmaak waardebepaling
 • overname begeleiding
 • investeringsanalyse / haalbaarheidsstudie
 • reorganisatie ondernemingsstructuur
 • optimaliseren rentabiliteit

Accountantsopdracht

De wetgever heeft bepaalde accountancy-opdrachten specifiek toegewezen aan een erkend extern accountant.

 • vereffeningsverslag
 • omzettingsverslag

Hierbij kan u onze Algemene voorwaarden terugvinden.
Hierbij kan u onze policy rond bescherming van de persoonsgegevens terugvinden.

Nieuwpoortsesteenweg 73
8470 Gistel

T +32(0)59/44.60.50