Nieuwe groottecriteria vennootschappen: bijkomende fiscale voordelen?

De fiscale wetgeving voorziet in tal van fiscale gunstregimes om kmo’s te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de regimes inzake VVPRbis en de liquidatiereserve, waarbij je een verlaagd tarief in de roerende voorheffing betaalt op uitgekeerde dividenden. Ook op het vlak van de investeringsaftrek genieten kmo’s fiscaal voordelige regels.

Deze gunstregimes zijn enkel van toepassing op kleine vennootschappen. De definitie van een kleine vennootschap wordt omschreven door de vennootschapswetgeving en werkt vervolgens door in de fiscale wetgeving.


Criteria

Bij de kwalificatie als kleine vennootschap gelden drie criteria. Als meer dan één van deze criteria overschreden wordt, komt de vennootschap niet langer in aanmerking als een kleine vennootschap. Tot voor kort waren deze criteria:

– Balanstotaal: 4.500.000 EUR

– Omzet: 9.000.000 EUR

– Aantal personeelsleden (FTE): 50

Vanaf boekjaar 2024 worden deze criteria als volgt verhoogd:

– Balanstotaal: 6.000.000 EUR

– Omzet: 11.250.000 EUR

– Aantal personeelsleden (FTE): 50

Belangrijk om weten is dat je rekening moet houden met het zogenaamde consistentiebeginsel. Dit beginsel bepaalt dat een vennootschap gedurende twee opeenvolgende boekjaren moet kwalificeren als kleine vennootschap vooraleer dit gevolgen heeft.

Nieuwpoortsesteenweg 73
8470 Gistel

T +32(0)59/44.60.50